☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Grafika zawierająca herb Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Czwartek 25.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kontrole przeprowadzone w urzędzie

Wykaz kontroli zewnętrznych i wewnętrznych

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

 

Lp.

Organ kontroli

Termin kontroli

Okres objęty kontrolą i zakres

1

Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

26 – 31 stycznia 2012

Przedmiot kontroli : przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy na szkolenia Publicznych Służb Zatrudnienia.
Okres objęty kontrolą :  rok 2011.

2

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

2 – 3 kwietnia 2012

Przedmiot kontroli :  projekt "Zaplanuj swoją przyszłość". Okres objęty kontrolą : rok 2011.

3

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

6 – 7 lutego 2013

Przedmiot kontroli :  projekt "Zaplanuj swoją przyszłość". Okres objęty kontrolą : rok 2012.

4

Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

28 – 31 stycznia 2013

Przedmiot kontroli:
1. Prawidłowość realizacji usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.
2. Prawidłowość refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.
Okres objęty kontrolą: 01 stycznia 2011 roku  do 31 grudnia 2012 roku.

5

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

8 lutego 2013

Przedmiot kontroli: projekt "Kompetencje naszym celem".
Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2012 roku.

6

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

25 lutego – 1 marca 2013

Przedmiot kontroli: Właściwe dokumentowanie i rozliczanie środków Funduszu Pracy otrzymanych i wydatkowanych przez powiatowe urzędy pracy w roku 2012.
Okres objęty kontrolą : rok 2012.

7

Urząd Miasta Olsztyna

10-11 kwietnia 2013

Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Zaplanuj swoją przyszłość”

8

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Olsztynie

8 – 22 maja 2013

Przedmiot kontroli:
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest ZUS oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku.

9 Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie
17 - 25 marca 2014

Przedmiot kontroli:

Ocena prawidłowości przyznawania jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2012 roku 31 grudnia 2013 roku

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 26 - 27 marca 2014

Przedmiot kontroli:

Projekt "Zaplanuj swoja przyszłość".

Okres objęty kontrolą: rok 2013

11

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Olsztynie

6 czerwca - 6 sierpnia 2014

Przedmiot kontroli:

Skuteczność wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu w niektórych województwach

Okres objęty kontrolą: lata 2011 - 2014 (do 31 marca)

12 Urząd Miasta Olsztyna 12 - 16 stycznia 2015

Poprawność pod względem prawnym działań Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie podejmowanych przed pozbawieniem bezrobotnego - autora skargi - statusu bezrobotnego

Okres objęty kontrolą: od 13.04.2012 do 12.01.2015

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

23-25 lutego 2015 roku

Przedmiot kontroli: Projekt „Zaplanuj swoją przyszłość”.

Okres objęty kontrolą: 2014 rok

14

Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

12 marca 2015 roku

Przedmiot kontroli: Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 roku do dnia kontroli

15

Archiwum Państwowe w Olsztynie

23 marca 2015 roku

Przedmiot kontroli: Kontrola archiwum zakładowego.
16

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

13-17 kwietnia 2015 roku

Przedmiot kontroli: Wydatkowanie w 2014 roku środków Funduszu Pracy na realizację instrumentów rynku pracy dla bezrobotnych na podstawie ustalonego profilu pomocy.

Okres objęty kontrolą: 2014 rok

17 Wojewódzki Urząd Pracy
w Olsztynie
18 sierpnia 2015 roku

Przedmiot kontroli: Projekt "Inwestycja w kadry".

Okres objęty kontrolą: cały okres realizacji projektu.

18 Wojewódzki Urząd Pracy
w Olsztynie
23-24 marca 2016 roku

Przedniot kontroli: Projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie - miasto Olsztyn (I)".

Okres objęty kontrolą: w trakcie realizacji projektu

19 Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie
14-26 kwietnia 2016 roku

Przedmiot kontroli:Zadania związanie z realizacją szkoleń dla osób bezrobotnych oraz przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków FP na ten cel.

Okres objęty kontrolą: 2015 rok

20 Wojewódzki Urząd Pracy
w Olsztynie
4-6 października 2016 roku Kontrola końcowa projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie - miasto Olsztyn (I)"
21 Wojewódzki Urząd Pracy
w Olsztynie
25-26 października 2016 roku Kontrola końcowa projektu "Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w mieście Olsztyn"
22 Urząd Miasta Olsztyna Wydział
Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności
24 listopada
2016 roku
Sprawy obronne
23 Wojewódzki Urząd Pracy
w Olsztynie
12-13 grudnia
2016 roku
Kontrola realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie - miasto Olsztyn (II)"
24 Wojewódzki Urząd Pracy
w Olsztynie
14-15 grudnia
2016 roku
Kontrola projektu "Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Olsztyn". Dotyczy 2016 roku
25 Wojewódzki Urząd Pracy
w Olsztynie
9 lutego
2017 roku
Kontrola na zakończenie projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie - miasto Olsztyn (II)"
26 Wojewódzki Urząd Pracy
w Olsztynie
27-28 lutego
2017 roku
Kontrola na zakończenie projektu "Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Olsztyn"
27 Wojewódzki Urząd Pracy
w Olsztynie
27-28 lutego
2017 roku
Kontrola na zakończenie projektu "Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Olsztyn w 2016 roku"
28 Urząd Wojewódzki
w Olsztynie
9-10 marca
2017 roku
Zadania związane z przyznawaniem bonów na zasiedlenie oraz przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy na ten cel.
Okres objęty kontrolą: 2016 rok
29 Ministerstwo Finansów 25.04.2017 - 13.07.2017 Audyt operacji RPO WiM na lata 2014-2020, projekt: "Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Olsztyn w 2016 roku"
30 Wojewódzki Urząd Pracy
w Olsztynie
27-28 listopada 2017 roku Kontrola w trakcie realizacji projektu "Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Olsztyn w 2017/2018 roku"
31 Wojewódzki Urząd Pracy
w Olsztynie
 04-05 grudnia 2017 roku Kontrola w trakcie projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie - miasto Olsztyn (III)"
32 Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie
15-16 marca
2018 roku
Zadania związane z przyznawaniem bonów zatrudnieniowych oraz przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy na ten cel
33 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 16-18 maja
2018 roku
Przygotowanie organizacyjne i realizacja zadań dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz zezwoleń na pracę sezonową z uwzględnieniem wykorzystania środków na wsparcie powiatowych urzędów pracy w celu usprawnienia usługi.
34 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 23-24 sierpnia 2018 roku Kontrola realizacji projektu  nr RPWM.10.01.00-28-0009/17„ Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Olsztyn w 2017/2018 roku”.
35 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 11-12 grudnia 2018 roku Kontrola realizacji projektu nr POWR.01.01.02-28-0009/17 „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olsztyńskim – miasto Olsztyn (III)”
36 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 14-15 lutego 2019 roku Kontrola projektu "Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Olsztynie w 2018/2019 roku"
37 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie 14-29 marca 2019 roku Prawidłowość opłacania składek ZUS
38 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 29 maja 2019 roku Kontrola projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie - miasto Olsztyn (IV)"
39 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 06-07 lutego 2020 roku Kontrola realizacji projektu nr RPWM.10.01.00-28-0017/19 "Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Olsztynie w 2019/2020 roku".

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzanych kontroli uzyskać można w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 64B pok. 23 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

 

Wytworzył:
Ewa Woźniczko
(2012-04-04)
Udostępnił:
Marek Bals
(2012-04-04 12:43:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Łodziewski
(2021-02-01 12:25:54)
 
 
liczba odwiedzin: 1634287

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X